Praktijk voor Optimaal Welzijn
Praktijk voor Optimaal Welzijn Praktijk voor Optimaal Welzijn Praktijk voor Optimaal Welzijn Praktijk voor Optimaal Welzijn Praktijk voor Optimaal Welzijn Praktijk voor Optimaal Welzijn
Praktijk voor Optimaal Welzijn
Praktijk voor Optimaal Welzijn
Praktijk voor Optimaal Welzijn

privacy & disclaimer

Privacy Statement

Praktijk voor Optimaal Welzijn, gevestigd aan De Zicht 6, 5502 HV Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
optimaalwelzijn.nl
De Zicht 6, 5502 HV Veldhoven
0620210223
Ingrid Scharpach-Graff is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Optimaal Welzijn
Hij/zij is te bereiken via info@optimaalwelzijn.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Optimaal Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Optimaal Welzijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor Optimaal Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren. Om diensten in het kader van gezondheid te leveren, is medische informatie vanuit de cliënt noodzakelijk.


Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Optimaal Welzijn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor Optimaal Welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw dossier gedurende 5 jaren.


Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Optimaal Welzijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Optimaal Welzijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Optimaal Welzijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optimaalwelzijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor Optimaal Welzijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Praktijk voor Optimaal Welzijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@optimaalwelzijn.nl

Gebruikersvoorwaarden

PvOW praktijk voor optimaal welzijn neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. PvOW hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van PvOW, aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (automatisch gegenereerde informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met www.optimaalwelzijn.nl en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, ip-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op www.optimaalwelzijn.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina�s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw computer en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van www.optimaalwelzijn.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw ip-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van www.optimaalwelzijn.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van www.optimaalwelzijn.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) website www.optimaalwelzijn.nl.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om www.optimaalwelzijn.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere websites

www.optimaalwelzijn.nl bevat links waarmee u www.optimaalwelzijn.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. www.optimaalwelzijn.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Informatie op www.optimaalwelzijn.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact met onze webmaster opnemen via info@verseverf.com. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Webmaster

Verse Verf Webplus bv
Praktijk voor Optimaal Welzijn